Košík

Obchod:   info@mebik.cz

Renovace: renovace@mebik.cz

https://mebik.sk/wp-content/uploads/2020/03/doprava3.pngDoprava ZDARMA při objednávce nad 2500 Kč

Pravidla soutěže mebik

Statut soutěže "Letní SOUTĚŽ o stylové dřevěné brýle"

(dále jen „Statut“)

 

Statut upravuje podmínky účasti v soutěži, způsob a postup při provádění činností potřebných k jejímu provádění a vymezuje podrobnosti o právech a povinnostech účastníků.

 1. Organizátor Soutěže (dále jen „Organizátor“)
 2. Obchodní jméno: Boris Šoltés – Mebik
 3. Sídlo: Za Šestnástkou 838/15A, 5201 Spišská Nová Ves, 
 4. IČO: 48148989
 5. DIČ: 1079182621
 6. Zapsán v registru: Okresní úrad Spišská Nová Ves , č. živnostenského registru 860-23107
 7. Termín konání soutěže: Soutěž se uskuteční v období od 24.6.2020 do 8.7.2020. V tomto termínu je možné přihlásit se do soutěže.
 8. Osoby oprávněné účastnit se soutěže: Účastníkem soutěže může být jakákoli fyzická osoba. Soutěže se nemůže účastnit zaměstnanec společnosti.
 9. Podmínky účasti v soutěži FACEBOOK: Pro zapojení se do soutěže se vyžaduje, aby oprávněný účastník soutěže uvedl do komentáře počet modelů dřevěných brýlí, které jsou na internetovém obchodě www.mebik.cz + konkrétní model, který chce vyhrát.
 10. Podmínky účasti v soutěži INSTAGRAM: Pro zapojení se do soutěže se vyžaduje, aby oprávněný účastník soutěže 1.) Dal follow na instagram účet 2.) Označil přítele do komentáře.
 11. Výhra: Výhrou v soutěži jsou dřevěné brýle na kolo – 1x instagram + 1x facebook. 
 12. Určení vítěze a seznámení o výhře: Po uplynutí termínu k přihlášení se do soutěže bude vítěz náhodně vylosován pomocí online generátoru z platně přihlášených účastníků.
  Oznámení o vítězi soutěže bude zveřejněno v komentáři pod soutěží. Vítěz také bude přímo kontaktován Organizátorem na jím uvedených kontaktech. Pokud vítěz nebude reagovat na oznámení výhry do 14 dnů a neprojeví zájem výhru si převzít, ztrácí na výhru nárok. 
 13. Způsob předání výhry: Výherce a Organizátor se dohodnou na způsobu předání výhry. V případě, pokud k vzájemné dohodě nedojde, výhra bude zaslána poštovní přepravou výherci na náklady Organizátora.
 14. Ochrana osobních údajů: je identická jako na internetové stránce: http://www.mebik.sk/ochrana-sukromia/ . Jména soutěžících se použijí pouze při losování a oslovení výherce. Nezůstanou archivovány.
 15. Závěrečná ustanovení: Každý soutěžící účastí na Soutěži zároveň potvrzuje, že byl seznámen s tím, že společnost Facebook nemá vůči soutěžícímu žádné závazky a z účasti na Soutěži společnosti Facebook takové závazky ani nevznikají.
 16. Vyhlašovatel soutěže prohlašuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována nebo jinak spojována s Facebookem/Instagramem a není s Facebookem/Instagramem jinak spojena.
 • V Spišské Nové Vsi, dne 24.6.2020.
Doprava zdarma nad 2500 Kč
Více než 1000 produktů skladem
100% Bezpeční platba
[]