Košík

Obchod:   info@mebik.cz

Renovace: renovace@mebik.cz

https://mebik.sk/wp-content/uploads/2020/03/doprava3.pngDoprava ZDARMA při objednávce nad 2500 Kč

Podrobná pravidla FB soutěže #3

Statut soutěže "Vyhraj dětskou přilbu"

(dále jen „Statut“)

 

Statut upravuje podmínky účasti v soutěži, způsob a postup při provádění činností potřebných k jejímu provádění a vymezuje podrobnosti o právech a povinnostech účastníků.

 

 1. Organizátor Soutěže (dále jen „Organizátor“)
 2. Obchodní jméno: Boris Šoltés – Mebik
 3. Sídlo: Za Šestnástkou 838/15A, 5201 Spišská Nová Ves, 
 4. IČO: 48148989
 5. DIČ: 1079182621
 6. Zapsaný v registru: Okresní úřad Spišská Nová Ves , č. živnostenského registru 860-23107
 7. Termín konání soutěže: Soutěž se uskuteční v období od 12.8.2020 do 22.8.2020. V tomto termínu je možné přihlásit se do soutěže.
 8. Osoby oprávněné účastnit se soutěže: Účastníkem soutěže může být jakákoli fyzická osoba. Soutěže se nemůže účastnit zaměstnanec společnosti.
 9. Podmínky účasti v soutěži:Pro zapojení se do soutěže se vyžaduje, aby oprávněný účastník soutěže uvedl do komentáře správný počet přileb na obrázku.
 10. Výhra: Výhrou v soutěži je 1x dětská přilba na kolo.
 11. Určení vítěze a seznámení o výhře: Po uplynutí termínu pro přihlášení se do soutěže bude vítěz náhodně vylosován pomocí online generátoru z platně přihlášených účastníků.
  Oznámení o vítězi soutěže bude zveřejněno v komentáři pod soutěží. Vítěz také bude přímo kontaktován Organizátorem na jím uvedených kontaktech. Pokud vítěz nebude reagovat na oznámení výhry do 14 dnů a neprojeví zájem výhru si převzít, ztrácí na výhru nárok. 
 12. Způsob předání výhry: Výherce a Organizátor se dohodnou na způsobu předání výhry. V případě, že k vzájemné dohodě nedojde, výhra bude zaslána poštovní přepravou výherci na náklady Organizátora.
 13. Ochrana osobních údajů: je identická jako na internetové stránce: http://www.mebik.sk/ochrana-sukromia/ . Měna soutěžících se použijí pouze při losování a oslovení výherce. Nezůstanou archivovány.
 14. Závěrečná ustanovení: Každý soutěžící účastí na Soutěži zároveň potvrzuje, že byl seznámen s tím, že společnost Facebook nemá vůči soutěžícímu žádné závazky a z účasti na Soutěži společnosti Facebook takové závazky ani nevznikají.
 15. Vyhlašovatel soutěže prohlašuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována nebo jinak spojována s Facebookem a není s Facebookem jinak spojena.
 • V Spišskej Novej Vsi, dne 12.8.2020.
Doprava zdarma nad 2500 Kč
Více než 1000 produktů skladem
100% Bezpeční platba
[]