Košík

Obchod:   info@mebik.cz

Renovace: renovace@mebik.cz

https://mebik.sk/wp-content/uploads/2020/03/doprava3.pngDoprava ZDARMA při objednávce nad 2500 Kč

Reklamace, vrácení a výměna zboží

Jak postupovat při výměně nebo vrácení zboží?

Pokud Vám zboží z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, můžete jej jednoduše vyměnit nebo vrátit do 30 dnů od doručení.

Postup při výměně/vrácení zboží do 30 dnů:

1) Nepoužité zboží vložte do původního obalu spolu s kopií faktury.

2) Zboží vhodně zabalte, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.

3) Zabalené zboží odešlete na adresu:

Boris Šoltés

Za Šestnástkou 15

052 01 , Spišská Nová Ves


V žádném případě neposílejte zboží na dobírku! V takovém případě nebude zboží převzato!

4) Na e-mail info@mebik.sk nás informujte, že zboží zasíláte zpět. V e-mailu prosím uveďte číslo objednávky. V krátkosti nám napište, za jaké zboží chcete vrácené zboží vyměnit. V případě, že chcete zboží vrátit, uveďte číslo účtu ve formátu IBAN, na který Vám vrátíme peníze za zboží.

Po přijetí zboží provedeme jeho kontrolu a budeme Vás e-mailem informovat o očekávaném termínu vyřízení.

Doba výměny zboží je závislá na aktuálních skladových zásobách. Máme-li zboží na skladě, požadované zboží zasíláme obratem. O odeslání zboží zpět k Vám budete také informováni e-mailem.

V případě, že žádáte vrácení peněz, budou peněžní prostředky zaslány na Váš účet do 14 dnů od převzetí zboží.

Jaké jsou podmínky, aby bylo možné zboží vyměnit nebo vrátit?

1) Zboží je nutno vrátit do 30 dnů od jeho převzetí.

2) Zboží musí být nepoužité a schopné dalšího prodeje.

3) Zboží musí být zabaleno do původního obalu, který nesmí být znehodnocen.

4) Zboží nesmí být z Vaší strany jakkoli poškozeno nebo znehodnoceno.

Ve vlastním zájmu doporučujeme balík pojistit ve výši ceny zboží. (Tuto službu Vám nabídnou na poště při odesílání balíku). Pokud bude balík ztracen nebo znehodnocen při přepravě, budete moci balík s podacím lístkem vyreklamovat a získat tak zpět své peníze.

Jak postupovat při reklamaci zboží?

Reklamační řád

1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objeví. Případné pokračování v používání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

2. Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování, včetně údržby, může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho používání vydržet.

4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím, nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky, a to nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží.

5. Pokud se vyskytne u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

6. Závadou se rozumí změna vlastností zboží, která je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.

7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, ze kterých je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoli poškození uživatelem či třetí osobou, nebo jiného nesprávného zásahu.

8. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, pokud je reklamované zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Boris Šoltés – Mebik, provozující e-shop www.mebik.cz, je oprávněna odmítnout převzetí zboží k reklamačnímu vyřízení, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecní hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatření proti přenosným chorobám).

9. Reklamace včetně odstranění vady bude vybavena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

10. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s vyplněným reklamačním dopisem a kopií dokladu o nákupu zboží (faktury) na adresu: Boris Šoltés, Za Šestnástkou 15, 052 01, Spišská Nová Ves

Postup při reklamaci zboží

1)Reklamované zboží očistěte.
2) Očištěné reklamované zboží zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k jeho dalšímu poškození. Pro tento případ je nejvhodnější krabice (nemusí to být původní krabice).
Ke zboží přiložte kopii faktury a vyplněný reklamační list.
3) Reklamované zboží odešlete Českou poštou na adresu:

Boris Šoltés

Za Šestnástkou 15

052 01, Spišská Nová Ves

(Doporučujeme zásilku pojistit ve výši ceny zboží.) V žádném případě neposílejte zboží na dobírku! V tom případě nebude převzat!

Jakmile nám reklamované zboží dorazí, začíná běžet lhůta 30 dnů na vyřízení reklamace (případně po dohodě lhůta delší). O všech podstatných aspektech reklamace, jakými je např. zaslání zboží distributorovi k posouzení či vyřízení reklamace, budete opět informováni prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Doprava zdarma nad 2500 Kč
Více než 1000 produktů skladem
100% Bezpeční platba
[]