Košík

Obchod:   info@mebik.cz

Renovace: renovace@mebik.cz

https://mebik.sk/wp-content/uploads/2020/03/doprava3.pngDoprava ZDARMA při objednávce nad 2500 Kč

Všeobecné obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
1.1 Prodávajícím je společnost Mebik s.r.o, Za Šestnástkou 838/15A, 05201, Spišská Nová Ves, IČO: 53 670 221 , DIČ: 212145114. +421904005261, e-mail: info@mebik.sk, zapsaný v: Okresní soud Košice 1 , oddíl: SRO, vložka číslo: 51140/V, bankovní spojení: IBAN:SK2383300000002901961289 BIC: FIOZSKBAXXX (dále jen prodávající).
1.2 Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoli způsobem kontaktuje prodávajícího s úmyslem koupě zboží, které prodávající nabízí.
1.3 Kupujícím je i každá , která jakýmkoli způsobem kontaktuje prodávajícího s požadavkem, aby jí prodávající pořídil zboží, které nemá zařazeno v nabídce, s úmyslem koupě tohoto zboží.
1.4 Používáním web stránek internetového obchodu prodávajícího a potvrzením objednávky dává kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

1.5Prodávající oznamuje těmto kupujícímu, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ při zpracování osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny třetím stranám.
1.6 Tyto Obchodní podmínky jsou platné až do vydání nových Obchodních podmínek.
2. OBJEDNÁVÁNÍ
2.1 Zboží může kupující objednávat prostřednictvím nákupního košíku na web stránkách prodávajícího.
2.2 Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží dohodnutou cenu.
2.3 Odeslanou objednávku potvrdí prodávající do 24 hodin emailem a zároveň sdělí kupujícímu dostupnost a termín dodání zboží. Všechny potvrzené objednávky jsou závazné.
2.4 Kupující vytvořením objednávky souhlasí s odesíláním novinek a zpráv formou reklamních emailů na uvedenou e-mailovou adresu v objednávkovém formuláři.
2.5 Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží v dohodnuté ceně dle objednávky.
2.6 Zrušení objednávky je ze strany kupujícího možné do 12 hodin od objednání zboží bez udání důvodu. Kupující může objednávku zrušit telefonicky nebo e-mailem. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu storno objednávky e-mailem nebo telefonicky. V případě, že již byla částka za objednané zboží uhrazena, prodávající zašle peníze zpět na bankovní účet kupujícího, nebo je doručí jiným způsobem, který si spolu dohodnou.
2.7 Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy nelze zajistit objednané zboží. V takovém případě kupujícímu ihned vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní zboží nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí. Prodávající má právo zrušit objednávku také v případě, že se nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost, …).
3. CENY
3.1 Prodávající je plátcem DPH. Uváděné ceny jsou vždy včetně DPH.
3.2 K základní ceně objednávky je připočtena cena za dopravu zboží podle toho, jaký způsob doručení si kupující vybere. Cena za dopravu se účtuje podle platného ceníku uvedeného na stránce v kapitole „Doprava a platba“. a aktuální sazba je viditelná přímo v objednávce (při každém způsobu dopravy). Balné je zahrnuto v ceně dopravy.
4. PLATBY
4.1 Platit za zboží může kupující na dobírku, přímou platbou na účet prodávajícího vedený ve Fio Bance, nebo kartou pomocí platebního terminálu Gopay. Platbu přímou platbou na bankovní účet může kupující uskutečnit následovně:
a) převodním příkazem ze svého účtu,
b) přímým vkladem v hotovosti na účet prodávajícího
4.2 Platba je možná pouze v EUR.
/> 4.3 Daňový doklad (fakturu) posílá prodávající kupujícímu spolu se zbožím.
5. DODACÍ PODMÍNKY
5.1 Zboží označené skladem odesílá prodávající do 48 hodin. od potvrzení objednávky.
5.2 Doba odeslání zboží na objednávku je nejvýše 15 dní, případně po vzájemné dohodě s kupujícím i déle.
5.3 U zboží na objednávku, bude o termínu doručení prodávající zákazníka informovat e-mailem, nebo telefonicky. V případě, že prodávající z objektivních příčin není schopen ve stanovených limitech zboží odeslat, bude informovat kupujícího o stavu objednávky a lhůtě odeslání. Pokud kupujícímu nevyhovuje oznámená prodloužená lhůta, má možnost stornovat objednávku.
5.4 Zboží bude doručeno kupujícímu do 72 hodin od odeslání zboží, v závislosti na vybraném způsobu doručení.
6. DORUČENÍ ZBOŽÍ
6.1 Kupující si při objednávce vybere z těchto způsobů doručení zboží:
a) Kurýrní společností- Zboží doručí pracovník kurýrní společnosti na adresu uvedenou v objednávce.
b) Osobní odběr-zákazník si zboží převezme po předchozí domluvě na adrese: Hutnická 8, 05201, Spišská Nová Ves

c) Českou poštou- Zboží bude doručeno Českou poštou na adresu, nebo na jednu z poboček České pošty v závislosti na výběru způsobu doručení


6.3 Zboží je přiměřeně zabaleno a zajištěno. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky.
6.4 Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, včetně účtenky dle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující formou odkazu e-mailem. Odkazy na Uvedené listiny jsou kupujícímu zaslány na emailovou adresu, kterou kupující uvede při objednávce. Kupující s tímto souhlasí. V případě zájmu o zaslání faktury v papírové formě lze využít náš kontaktní formulář. Prodávající také dodá spolu se zbožím návod k obsluze a záruční list, vyžaduje-li to povaha zboží.
6.5 Za zboží odpovídá prodávající až po jeho převzetí kupujícím. Zboží se považuje za převzaté kupujícím od doby, kdy tento písemně potvrdí převzetí zboží.
6.6 Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží kupujícímu zaviněné přepravcem. Za poškození zásilky zaviněné přepravcem odpovídá v plném rozsahu přepravce. Takové případy řeší prodávající dodáním nového zboží kupujícímu po zaplacení všech škod přepravcem.
6.7 V případech, kdy to situace vyžaduje, si prodávající vyhrazuje právo dodat zboží v několika balících, přičemž poštovné a balné hradí kupující jako za jeden balík. 7. ODSTOUPENÍ OD VYBAVENÉ OBJEDNÁVKY 7.1 Kupující je v souladu se zákonem oprávněn bez udání důvodu odstoupit od vyřízené objednávky (dle zákona „od kupní smlouvy“, pokud již kupující převzal zboží) do 30 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.
7.2 Zboží na vrácení musí být:,
a) nepoškozené,
b) kompletní (včetně příslušenství, dokumentace, …),
c) včetně přiloženého dokladu o koupi
d) nepoužité 7.3 Pokud se kupující rozhodne vrátit zboží dle bodu 7.1 těchto Obchodních podmínek, je povinen:
a) kontaktovat prodávajícího se žádostí o odstoupení od vyřízené objednávky, uvést číslo objednávky (variabilní symbol), datum koupě a číslo svého účtu pro vrácení peněz,
b) zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího – zboží se doporučuje poslat doporučeně, pojištěné a použít vhodné balení, aby během přepravy nedošlo ke znehodnocení původních obalů a samotného zboží (prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy),
c) uhradit výdaje související s vrácením zboží (poštovné , pojištění, …).
7.4 Po splnění podmínek dle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek a po přijetí vráceného zboží je prodávající povinen:
a) převzít zboží zpět,
b) vrátit kupujícímu ve lhůtě nejpozději 15 dnů ode dne odstoupení od vyřízené objednávky celou cenu zaplacenou za zboží, kromě poplatku za dopravu.
7.5 V případě nesplnění některé z podmínek dle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od vyřízené objednávky a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.
8. ZÁRUKY A REKLAMACE
8.1 Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží, Obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zvláštními předpisy.
8.2 Záruční doba na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě prodávajícího je 24 měsíců. K uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy postačuje doklad o zakoupení (přiložená faktura). Předložení dokladu o zakoupení pro účely reklamace postačuje iv případě, že byl vydán záruční list, ale zákazník jej ztratil.
8.3 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním.
8.4 Reklamované zboží je kupující povinen doručit k reklamaci čistý, mechanicky nepoškozený, s kopií faktury, dodacího listu. Kupující je povinen spolu se zbožím zaslat i popis vady.
8.5 POSTUP REKLAMACE:
8.5.1. Co nejdříve informovat prodávajícího emailem nebo telefonicky o vadě výrobku.
8.5.2. Poslat produkt zpět na adresu firmy prodávajícího
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webové stránce v sekci Ochrana osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že je povinen prodávajícímu poskytnout osobní údaje ve správné a pravdivé formě a je také povinen informovat prodávajícího o každé změně svých osobních údajů. Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl, jsou správné.

Prohlášení o ochraně osobních údajů a GDPR
Dokument ke směrnici o ochraně osobních údajů GDPR. 1 zákona o ochraně osobních údajů je provozovatel připravující zpracování osobních údajů povinen dotčené osobě poskytnout zákonem definovaný objem informací (tzv. informační povinnost) tak, aby byla z pohledu kupujících jako dotčených osob zajištěna zásada transparentnosti zpracování osobních údajů.
Tímto Vám jako kupujícímu sdělujeme následující informace:
a) identifikační údaje provozovatele – Mebik s.r.o, Za Šestnástkou 838/15A, 05201, Spišská Nová Ves, IČO: 53 670 221 , DIČ: 2121451145,  tel. +421904005261, e-mail: info@mebik.sk, zapsaný v: Okresní soud Košice 1 , oddíl: SRO, vložka číslo: 51140/V, bankovní spojení: IBAN: SK2383300000002901961289 BIC: FIOZSKBAXXX (dále jen prodávající),
b) účel zpracování osobních údajů je řádné vyřízení Vaší objednávky včetně jejího doručení a vystavení fakturačních dokladů; Kromě toho můžete souhlasit se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely marketingu – zasílání newsletterů.
c) seznam osobních údajů představují primární údaje vyplňované kupujícím při realizaci objednávky, a to oslovení, jméno, příjmení (u právnické osoby obchodní název), adresa, telefonický kontakt a e-mailová adresa; při zpracování osobních údajů pro účely marketingové bude provozovatel v případě Vašeho souhlasu zpracovávat pouze e-mailovou adresu určenou k zasílání aktualit – newsletterů.
d) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro dotyčnou osobu k zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů: Vaše osobní údaje poskytujete provozovateli dobrovolně, přičemž souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je získáván na dva roky od realizace poslední objednávky. Osobní údaje provozovatel nebude zpřístupňovat, nebude provádět přeshraniční přenos do třetích zemí a osobní údaje rovněž nebudou ani zveřejňovány.
Současně Vás jako kupující poučujeme o vašich právech ve smyslu § 28 zákona o ochraně osobních údajů:
Dotčená osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávány, b) v obecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod; při vydání rozhodnutí podle odstavce 5 je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací, c) v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal její osobní údaje ke zpracování, d) v obecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, f) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení, g) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona, h) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.
Dotčená osoba na základě písemné žádosti má právo u provozovatele namítat vůči a) zpracování jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci, b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 odstavec. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.
Dotčená osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, nesnese-li věc odkladu, má právo u provozovatele kdykoliv namítat vůči zpracování osobních údajů v případech podle § 10 odst. 1. 3 písm. a), e), f) nebo g) vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotyčné osoby je oprávněná, provozovatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování dotyčná osoba namítala, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.
Dotčená osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, dále má právo u provozovatele kdykoli namítat a nepodrobit se rozhodnutí provozovatele, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejího. osobních údajů. Dotčená osoba má právo žádat provozovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž provozovatel je povinen žádosti dotčené osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující úlohu při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba.; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění provozovatel informuje dotyčnou osobu ve lhůtě podle § 29 ods. 3. Dotčená osoba nemá toto právo pouze v případě, že to stanoví zvláštní zákon, v němž jsou upravena opatření k zajištění oprávněných zájmů dotyčné osoby, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů provozovatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku dotyčné osoby, nebo pokud provozovatel na základě smlouvy přijal jiná přiměřená opatření k zajištění oprávněných zájmů dotyčné osoby.
Pokud dotyčná osoba uplatní své právo a) písemně az obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem dotyčná osoba doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání, b) osobně ústní formou do protokolu, z něhož musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo pořídil zápis, jeho podpis a podpis dotyčné osoby; kopii zápisu je provozovatel povinen předat dotyčné osobě, c) u zprostředkovatele podle písmene a) nebo písmena b), je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat provozovateli bez zbytečného odkladu.
Dotčená osoba při podezření, že její osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat úřadu návrh na zahájení řízení o ochraně. osobních údajů. Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, která měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

10. ŘEŠENÍ SPORŮ

Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho objednávku nebo reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Odpoví-li prodávající na žádost o nápravu zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

Příslušným subjektům pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím Mebik s.r.o, Za Šestnástkou 838/15A, 05201, Spišská Nová Ves, IČO: 53 670 221 , DIČ: 2121451145, je Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát pro Košický Kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1 www.soi.cz nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky stránce http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

Kupující – spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen „RSO“) k řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Kupující – spotřebitel může k alternativnímu řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupující – spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující – spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.


11. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
11.1 Dozor nad poskytováním služeb provádí Slovenská obchodní inspekce SOI – Inspektorát pro Košický Kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí právními předpisy platnými v Slovenské republice.

Doprava zdarma nad 2500 Kč
Více než 1000 produktů skladem
100% Bezpeční platba
[]